Skip to main content

Fra 15. august går vi tilbake til ordinære rutetider. Skolebussene starter opp igjen 17. august.

De fleste linjer har minimale eller ingen endringer sammenlignet med før sommeren. Endringer som er verdt å merke seg ser du i oversikten under.

Rutetabellene for høsten er tilgjengelige på nettsiden under «kommende rutetabell».

Drammen:

  • Linje 51 Drammen-Mjøndalen får noen små justeringer på rutetidene for å få bedre korrespondanse med linje 3 på Fylkeshuset.
  • Linje 16 Drammen-Mælen får en liten endring i traséen som gjør at holdeplassen Skogerveien ikke lenger vil bli betjent.
  • Plattformendringer på Bragernes torg. Slik vil bussene stoppe fra 15. august:

Svelvik:

Linje 91 Drammen-Svelvik får noen små justeringer på rutetidene, og vil nå kjøre fra Drammen busstasjon fem over hel time etter ønske fra passasjerer.

Krødsherad:

Brakar endrer deler av busstilbudet for videregåendeelever bosatt i Krødsherad fra skolestart i august 2022. Linje 110 Vikersund og linje 241 Hønefoss forlenges på enkelte avganger mellom Noresund og Sorteberg/Ørgenvika til og fra skolen, slik at alle elever som bor i nærheten av hovedveiene vil få et kollektivtilbud mellom hjem og skole tilpasset skolenes ordinære start- og sluttider.

Buskerud VGS

Til skole Linje 110 fra Sorteberg kl. 06:10 kjøres via Raaen til Krøderen med bytte til 110 fra Krøderen kl. 06:55 til Vikersund.

Linje 110 fra Ørgenvika kl. 06:25 kjøres via Hamremoen til Krøderen/Vikersund.

Fra skole Linje 110 fra Vikersund kl. 15:40 kjøres til Ørgenvika via Hamremoen.

Elever som skal til Raaen og Ringnes må bytte til linje 110 fra Krøderen kl. 16:10.

Hønefoss VGS og Ringerike VGS

Til skole Linje 110 fra Noresund kl. 06:40 til Ørgenvika korresponderer med linje 307 fra Ørgenvika kl. 07:00 til Sokna. Videre mot Hønefoss med bytte til linje 241 kl. 07:20 på Sokna.
Fra skole Linje 241 fra Eikli kl. 15:40 kjøres via Sokna og Noresund til Ørgenvika.

Elever som skal til Ringnes, må bytte til linje 110 på Noresund kl. 16:35.

Elever som skal mot Krøderen og Raaen bytter til linje 110 kl. 16:28 på Hamremoen.

Hallingdal:

Vi får følgende endringer på linje 336 Ål-Vats-Bergsjø

  • Vil kun kjøre skoledager
  • Avgangen kl. 11:40 til Slakteplassen, med bestilling til Bergsjøstølen går ut. Det samme gjør returen kl. 13.00 fra Slakteplassen til Ål. Dette på grunn av lave passasjertall.
  • Ny avgang kl. 12:40 fra Ål til Nordbygdane skule, med retur kl. 13.20 fra Nordbygdane skule til Ål.
  • Bestillingsturene fra Slakteplassen til Bergsjøstølen går ut.

Linje 360 Gol-Tuv får justerte rutetider lørdag og søndag for å bedre korrespondansen med tog.

Sjekk rutetabellene her.