Skip to main content

På grunn av veiarbeid betjener ikke Brakars linjer holdeplass «Storgata» fram til 28. september 2018. Nærmeste holdeplass er Dalsbråten eller Hønefoss Sentrum Stopp.

Følgende linjer betjener vanligvis Storgata:

200 Hønefoss – Oslo
210 Hønefoss – Sollihøgda
211 Hønefoss – Vik via/Røyse
212 Hønefoss – Åsa
213 Hønefoss – Røyse og Vik skole
214 Hønefoss – Eikli/Dalsbråten
224 Hønefoss – Haug via Lisletta
228 Haldenjordet – Hvervenmoen