Skip to main content

Mandag 30. november gjør vi noen ruteendringer i Drammen og Lier, og samtidig ruller flere av Brakars nye elektriske busser ut på veiene. Dermed vil snart 52 % av bybussene i Drammen være elektriske. Vi får en helt ny linje 61 som vil kjøre mellom Lierbyen skole og Gulskogen senter.  Her setter vi også nå inn avganger på søndager. 

Den nye linjen erstatter deler av linje 25 Gulskogen – Strøtvet, som ikke kjøres fra 30.11.  Det blir også endringer på linje 21 Tolerud – Bragernes torg og linje 63 Sylling – Drammen når nye linje 61 Lierbyen skole – Gulskogen settes i drift. Dermed blir den nye sammensetningen av linjer slik:

Linje 21 Tolerud – Strøtvet (rutetabell her)
Linje 61 Lierbyen skole – Gulskogen (rutetabell her)
Linje 63 Sylling – Lierbyen (rutetabell her)

Den nye linje 61 gir alle som bor langs Lierstranda et bedre  busstilbud. Her vil vi nå kjøre buss hver halvtime hele dagen, mot kun i rushtid tidligere. Linjen kjører også helt til Lierbyen skole hvor det er boligområder som nå får enklere tilgang til et grønnere kollektivtilbud. 

Ny linje 61 mellom Lier og Drammen fører til at vi stopper linje 63 i Lier. Reisende mellom Sylling og Drammen må dermed bytte buss i Lierbyen. For reisende fra Drammen mot Sylling anbefaler vi å benytte linje 71 til Lier fordi den gir best overgang mot linje 63 videre til Sylling. Det vil være fast korrespondanse i Lierbyen noe som betyr at bussene skal vente på hverandre inntil fem minutter ved forsinkelser.

52 % elektrisk drift på bybusser i Drammen
Totalt 22 nye elbusser skal i drift. De vil suksessivt fases inn mellom 30. november og 4. januar. I tillegg til linje 61 blir det etter hvert elektriske busser på linjene 3 Kastanjesletta – Fjell, 4 Bera – Kniveåsen og 5 Vinnes – Tors vei. På linje 3 får vi våre første elektriske leddbusser! På disse linjene blir det imidlertid ingen endringer i rutetabellene, og de vil kjøre som nå. Over nyttår vil også linje 22 og linje 24 få elektriske busser. Når alle disse bussene er i drift vil over halvparten av Brakars bybusser være elektriske.

Satsingen på elektriske busser er blitt mulig fordi vi har fått støtte fra Enova og ny egenkapital fra Viken Fylkeskommune etter at Buskerudbypakken falt. Belønningsmidlene som kom høsten 2017 sikret at vi kan opprettholde rutetilbudet, og gjør at vi kan fase inn nye elektriske busser i eksisterende kontrakt. Godt samarbeid med Drammen og Lier kommune har gjort det mulig for oss raskt å sette opp ny ladeinfrastruktur.

Brakars administrerende direktør Terje Sundfjord er meget godt fornøyd med lanseringen. – Ladeinfrastrukturen som nå er etablert danne grunnlag for vil bybusstilbudet i Drammen være utslippsfri i 2024, sier han. – Denne satsingen gjør at vi bidrar til Viken fylkeskommunes mål om fossil og utslippsfri kollektivtrafikk. Elektriske busser bidrar til å redusere klimagassutslipp og til energiomlegging fra fossildrift til fornybar energi, sier Sundfjord.  -Nye elektriske busser inngår arbeidet med helhetlig by- og stedsutvikling ved at lokal forurensing som støy,  NOx og partikler blir redusert langs busslinjen.