Skip to main content

Ordningen med gratis reise med buss for asylsøkere og ukrainske flyktninger gjelder fortsatt. Ordningen skal opp til behandling i fylkeskommunen i løpet av juni. Vi oppdaterer informasjon i våre kanaler så snart det foreligger en beslutning fra fylkeskommunen.

For å kunne reise gratis med bussen, må asylsøkere fremvise asylsøkerbevis. Ukrainske flyktninger reiser gratis med nasjonalt ID-kort eller pass. Bilder av disse dokumentene er ikke gyldig reisebevis.