Skip to main content

Brakar har hatt en økning på totalt 3,1 prosent på alle sine linjer i 2019. Det er i byområdene folk nå først og fremst reiser mer og mer kollektivt. På bylinjene i Hønefoss er veksten hele 11,6 prosent, i Drammen 7 prosent og bylinjene i Kongsberg 4,8 prosent.

Diagrammet over viser utvikling av reiser på Brakars linjer siden 2012. Antall reiser har økt med 17,2 prosent siden 2013.

–Det er gledelig å se en markant økning i antall reisende med Brakars kollektivtilbud. Det viser at satsing på kollektivløsninger gir resultater, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune.  Han støttes av Brakars administrerende direktør, Terje Sundfjord -Vi er veldig godt fornøyd med at vi for sjette år på rad kan notere oss vekst i antall reiser og leverer som forutsatt av vår eier, sier han. – Vi øker i byområdene og jobber iherdig for å bruke midlene fylkestinget bevilger til kollektivtrafikk smartere, slik at vi får flere reiser ut av hver eneste krone og bidrar til at folk velger en grønn reise.

Vekst i bymiljøene
Både Kongsbergområdet og Ringerike og Hole har fått gode resultater etter at reduserte avganger i sommerukene har gitt flere avganger resten av året. Det er i byområdene rundt Hønefoss, Kongsberg og Drammen det har vært størst vekst, med henholdsvis 11,6, 4,8 og 7 prosent økning.

Litt nedgang er det i Røyken og Hurum samt Hallingdal, men nedgangen i Hallingdal er ventet ettersom en stor del er på grunn av færre skoleelever med behov for skyss.

Vil du lese mer om Brakars reisetall? Mer utfyllende finner du her!