Skip to main content

Brakar er godt fornøyd med veksten i kollektivtrafikken første halvår i år. Antall reiser på Brakars busslinjer øker med 2,2 prosent.

Hittil i år har Brakar registrert nesten 6 068 000 reiser mot 5 940 000 per juni i 2016. Størst er veksten i Drammen, Lier og Nedre Eiker, med vekst på henholdsvis 4,1, 4,8 og 8,7 prosent. Disse områdene har hatt stor vekst gjennom hele halvåret. Veksten skyldes delvis flere avganger finansiert av Buskerud fylkeskommunen og Buskerudbyen på linje 3 Kastanjesletta – Fjell, linje 71 Lierbyen – Asker og linje 51 Drammen – Mjøndalen.

-Vi har fulgt antall reiser med stor spenning og glede gjennom hele vinteren og våren, forteller Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar. Stort sett har tallene pekt bare en vei – oppover. -Resultatene viser at det er riktig å øke innsatsen der det allerede er mange reiser, det vil si der hvor det er et godt kollektivmarked. Da reiser flere kollektivt, og de reiser oftere, sier han. Å satset tungt der det bor mest folk er også i tråd med de føringer som er gitt i Buskerud fylkeskommunes «Kollektivtransportplan i Buskerud».

Totalt er det en vekst i Buskerudbyområdet på fem prosent første halvår i 2017 sammenliknet med samme tid i 2016.

– Samtidig har vi et fleksibelt og godt samarbeid med Norgesbuss og Nettbuss som kjører for oss, sier Sundfjord. -De gir oss gode innspill, og sammen finner vi raskt løsninger som bidrar til å gi folk et bedre busstilbud.

Bedret tilbud på Ringerike gir flere reiser
Noe av det mest gledelige er at antall kollektivreiser på Ringerike ser ut til å vokse i år, etter mange år med kontinuerlig nedgang i antall reiser. Brakar har lagt om tilbudet, satset på flere avganger på bylinjene i Hønefoss og tilpasset linje 200 Hønefoss – Oslo til markedet i større grad med flere ekspressavganger og stopp på færre holdeplasser. Brakar har dermed klart å snu en negativ trend med nedgang i antall reiser som har vart i svært mange år. Antall reiser på linje 200 vokser opp mot to prosent enkelte måneder i år, og kundeundersøkelser viser også at 94 prosent av kundene på linjen er tilfreds med tilbudet de får.

Nedgang etter nedleggelse av asylmottak
Brakar har nedgang i antall reiser i noen områder. Noe av dette skyldes nedleggelse av asylmottak. Spesielt ser vi dette i Hallingdal hvor to mottak er lagt ned og antall reiser har sunket med omtrent 18 prosent hittil i år. Busstilbudet i Hallingdal er i stor grad basert på skoleskyss.

Nedgang i Kongsberg/Numedal er i hovedsak færre reiser på Brakars regionslinjer i området. Bylinjene i Kongsberg derimot har en gledelig vekst på hele 5,8 prosent fra 2016.

I Røyken og Hurum er det også en liten nedgang totalt sett, men viktige pendlerlinjer som linje 81 Sætre – Drammen vokser med hele fire prosent første halvår. Her har også Brakar økt antall avganger og satt inn ekstra busser for å gi et bedre tilbud.

Antall registrerte reiser pr juni 2017 fordelt på område.

2016

2017

Diff

Diff %

Drammen

2 281 570

2375368

93 798

4,1

Lier

815 934

855358

39 424

4,8

Nedre Eiker

578 902

629359

50 457

8,7

Øvre Eiker/midtfylket

646 208

629188

-17 020

-2,6

Kongsberg og Numedal

328 101

320298

-7 803

-2,4

Røyken og Hurum

435 925

423620

-12 305

-2,8

Hallingdal

224 379

183086

-41 293

-18,4

Ringerike

598 271

599091

820

0,1

Annet

30 720

52 545

21825

71,0

Sum

5 940 010

6 067 913

127903

2,2