Skip to main content

Det er formidable tall Brakar leverer i 2017. Veksten i Buskerud totalt ble på 3,8 prosent, nesten det dobbelte av målet på to prosent. Det ble foretatt nesten en halv million flere reiser med Brakar i 2017 enn i 2016.

Brakars endelige reisetall for 2017 ble snaut 12 millioner, som er ca 435 000 flere enn året før. Mye av veksten har kommet i Drammen og ellers i byområdene. Denne veksten utgjør 3,8 prosent, målet for 2017 var 2 prosent.

Stor vekst i byområdene og Buskerudbyen
Drammen alene hadde en vekst på utrolige 295 000 reiser, og en vekst på hele 6,6 prosent. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell i Drammen er den travleste linjen i fylket, og hadde i 2017 for første gang over to millioner reisende. Det utgjør så mye som 17 prosent av alle Brakars reiser.

I Nedre Eiker var veksten enda brattere, på 7,7 prosent og ca 88 000 reiser. Bylinjene i Kongsberg vokser også med 5,7 prosent fra 2016. Veksten i Buskerudbyområdet er oppsiktsvekkende stor. I 2017 er den på over 400 000, som er den høyeste veksten i Buskerudbyområdet noen gang.

«Tallene er veldig gledelige, og det er bra at vi har nådd målene som politikerne har satt i kollektivtransportplanen for Buskerud. Vi har tro på god vekst også i 2018», sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

Den store veksten i Drammen, Lier og Nedre Eiker kommer til tross for at Brakar ikke har gjort store endringer i busstilbudet her siste år. Endringer gjort i 2016, da linje 3 Kastanjesletta – Fjell, 51 Mjøndalen – Drammen og 71 Drammen – Lierbyen – Asker ble styrket har sannsynligvis gitt vekst videre inn i 2017.

Reiser fordelt på områder i Buskerud

2016 2017 Diff Diff %
Drammen 4 465 293 4 759 530 294 237 6,6
Lier 1 592 892 1 643 611 50 719 3,2
Nedre Eiker 1 145 945 1 233 832 87 887 7,7
Øvre Eiker/midtfylket 1 207 799 1 223 915 16 116 1,3
Kongsberg og Numedal 616 152 616 710 558 0,1
Røyken og Hurum 836 197 829 636 -6 561 -0,8
Hallingdal 395 548 358 817 -36 731 -9,3
Ringerike inkl. linje 200 1 146 829 1 172 576 25 747 2,2
Annet 87 876 90 863 2 987 3,4
SUM 11 494 629 |11 929 490 434 861 3,8

Oversikten under viser de ti mest travle linjene i 2017.

Nummer LInje Reisende
1 3 Kastanjesletta/Liejordet-Fjell 2 061 606
2 71 Drammen-Asker 920 870
3 51 Drammen-Solbergelva- Mjøndalen 792 635
4 4 Bera – Kniveåsen 641 925
5 5 Vinnes – Tors vei 557 505
6 22 Drammen – Konnerud – Svingen 446 845
7 24 Drammen-Konnerud-Eikerdelet 437 168
8 200 Ekspress Hønefoss – Oslo 433 411
9 81 Drammen-Midtbygda-Sætre 410 055
10 101 Drammen-Hønefoss 401 847

 

Stabilt i Hallingdal, Hurum og Røyken
I Hallingdal ser vi en ganske stor nedgang i antall reiser. Dette skyldes nedleggelse av asylmottak som ga en økning i antall reiser i 2016. Det meste av kollektivtransporten i Hallingdal er knyttet til skolereiser og er vanligvis svært stabil.

Også i Røyken og Hurum er det avviklet grupper som tar buss i forbindelse med redusert skoleskyss, noe som har resultert i en liten nedgang i disse to kommunene totalt sett. På den travleste linjen, linje 81 Drammen – Sætre, vokser imidlertid antallet reiser med rundt fire prosent.

Nedgang snudd til vekst på Ringerike
På Ringerike har trenden med nedgang snudd til vekst igjen, hvilket er veldig gledelig. Her har det totalt sett vært en vekst på to prosent. Dette inkluderer linje 200 Hønefoss – Oslo. På Ringerike har Brakar siste året gjort en rekke justeringer for å optimalisere busstilbudet og gjøre det mer tilgjengelig for flere.

«Vi har styrket de viktigste bylinjene og linje 200. Det er veldig bra at tiltakene vi har satt i gang på Ringerike har fungert», avslutter Terje Sundfjord.

Diagrammet viser fordeling av antall reiser i 2017 på område i Buskerud.