Skip to main content

I forbindelse med at Buskerud trer inn i Viken vil kollektivselskapene i fylkene harmonisere billettkategoriene sine, og felles billettkategorier er behandlet i Fellesnemda for Viken. For kunder i Buskerud innebærer dette i første rekke at man fra og med neste år reiser gratis som barn opp til fylte seks år, og at det vil bli periodebilletter for honnør. Både voksne og honnør vil dessuten få mulighet til å kjøpe periodebillett for et helt år, noe som er en billettype som ikke finnes i Brakars portefølje i dag.

I Viken-samarbeidet vil billetter som ikke finnes i andre fylker forsvinne. Dette medfører at Brakars grupperabatt blir avviklet fra 2020, men ungdomsbilletten i Buskerud, uten nedre aldersgrense, vil bestå inntil videre. Denne er viktig for alle skolereiser i fylket, og politikerne i Viken vil avgjøre hva som skal gjøres med denne ved et senere tidspunkt. Gratistilbudet til grunnskole og barnehage, Brakar 9/14, vil også beholdes inntil videre.

Prisene vil inntil videre være som i dag.

For at det skal bli mulig å reise på tog med Brakars billetter forhandler Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk med Jernbanedirektoratet om avtale for dette.

I Buskerud vil kostnaden for harmoniseringen av billettkategoriene være omlag seks millioner kroner.