Skip to main content

Brakar endrer prisene fra 1. februar 2020. Samtidig gjør vi noen endringer i billettkategoriene som i tråd med Fellesnemda i Vikens vedtak om innføring av felles billettkategorier i Viken.

 Flere barn reiser gratis!

En av de viktigste endringene for mange vil være at vi endrer aldersgrensen for barn. Fra 1. februar blir det gratis for barn å reise helt fram til de fyller seks år. Dagens aldersgrense er fire år.

For å sikre like billettyper i hele Viken innfører Brakar følgende billettyper:

  • 365 dagers periodebillett voksen
  • 30 dagers periodebillett honnør og barn
  • 7 dagers periodebillett honnør og barn
  • 365 dagers periodebillett honnør og barn

Viken fylkeskommune bevilget seks millioner kroner til tiltakene i budsjettbehandlingen 12. desember 2019.

Ungdomsbillett uendret
Brakar beholder inntil videre sin ungdomsbillett til 310 kroner, med gyldighet i hele dagens Buskerud. Denne billetten har ingen nedre aldersgrense, og selges inntil fylte 20 år.

Ungdomsbilletten vår er et svært godt tilbud til barn og ungdom i Buskerud i dag, sier Terje Sundfjord, adm. direktør i Brakar. -Bruken av den er også viktig for skoleskysstilbudet, og Buskerud fylkeskommune ba derfor om å få beholde denne billetten inntil politikerne i Viken blir enige om felles ungdomsbillett for Viken.

-En annen god nyhet for mange blir periodebillett for honnør, sier Sundfjord. –Dette er en billett vi har vurdert å innføre lenge, men vi har ventet på felles avgjørelse i Viken før vi gjorde dette.

– Med disse tiltakene har vi tatt enda noen steg for å gjøre kollektivtilbudet i Viken enklere og mer kundevennlig, avslutter han.

I harmoniseringsarbeidet har de tre fylkene også vært nødt til å fjerne regler og billetter ingen andre har. For Brakar sin del betyr det at grupperabatten, som trer inn når tre eller flere reiser sammen, fjernes fra 1.2.2020.

Gratistilbudet Brakar 9/14 – som gir grunnskoler og barnehager på tur gratis reise, beholdes inntil videre. Gratis reise for barn inntil seks år vil mest sannsynlig føre til at dette benyttes i mye mindre grad framover.

Kjøp billetter på tvers i Entur
Kunder som trenger enkeltbillett utenfor Buskerud kan nå kjøpe sin reise i Enturs app. Skal du for eksempel fra et lokalt sted i Buskerud til et lokalt sted i Oslo kan du kjøpe billetter i ett kjøp i Entur app. Entur jobber for å få på plass alle periodebilletter slik at du også kan kjøpe disse i Entur for hele reisen.

Prisendringer fra 1.2.2020

Prisene justeres som følger:

Enkeltbillett voksen økes med 1 krone. Reise i en sone går da fra 36 til 37 kroner.

Periodebillett 30 dager blir redusert med 60 kroner i alle soner. Det vil si at pris for reise i første sone går fra 830 kroner til 770 kroner. Dette betyr at 30 dagers periodebillett vil ha like pris i første sone i Buskerud, Oslo og Akershus.

Bakgrunnen for at vi reduserer denne periodebilletten er at det er gitt 20 millioner kroner i belønningsmidler over statsbudsjettet til reduserte takster i Buskerudbyen. Buskerudbyen er Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, og her benyttes disse pengene til en betydelig prisnedsettelse. Dette gir også redusert pris på periodebillett i resten av fylket, og bidrar således også til harmonisering i Viken.

Både pris på periodebillett 30 dager og enkeltbillett voksen på 37 kroner er samme pris som Ruter har for en sone.

Linje 200 Hønefoss – Oslo
Denne linjen har fortsatt egen pristabell uten samme offentlige støtte som det lokale busstilbudet i resten av Buskerud. Her økes enkeltbillettene, men det blir ingen endring på periodebillettene:

  • Enkeltbillett voksen: + 5 kroner
  • Enkeltbillett barn/honnør: + 2 kroner

Med hjelp av bevilgninger fra statsbudsjettet vil Brakar i 2020 kunne tilby rekordlave priser på billetter i Buskerudbyen!