Skip to main content

Falske mobilbilletter fra en tjeneste som kaller seg ruter.top er nå i omløp i Buskerud. Den er ikke gyldig for hverken Brakar eller noe annet selskap.

Bakgrunn

Billettene som distribueres i appen er ikke gyldige for kollektivreiser i Buskerud – de er kun ulovlige kopier av en Brakar-billett.

Reisevilkår og betingelser

I Brakars reisevilkår (punkt 4 og 5) står det blant annet at:

  • Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering. Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.
  • I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake.
  • Reisende som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, plikter å betale tilleggsavgiftsbillett.

Hva skjer hvis jeg bruker ruter.top?

Reisende som bruker ruter.top vil behandles som reisende uten gyldig billett, og ilegges gebyr i henhold til våre reisevilkår. De falske billettene er dokumentforfalskning, og Brakar vil vurdere å politianmelde innehavere av disse falske billettene.

Alle billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet

Vi understreker at Ruter.top ikke har noe med Brakar og Brakar Billett å gjøre, og vi oppfordrer alle som skal reise kollektivt i Buskerud til å betale for reisen etter publiserte priser og vilkår. Det er viktig for oss at billettinntektene, som er en betydelig andel av de ressursene vi disponerer for fellesskapet, går tilbake til å styrke kollektivtilbudet i Buskerud.