Skip to main content

Fra 16. november blir det ruteendringer på linje 169 og linje 200. Det vil bli noe færre avganger på disse linjene, fremfor alt i rushtiden og i helgene. At det kuttes avganger skyldes stor passasjernedgang. Nedgangen på linje 169 i oktober er på 50 prosent, mens den er 39 prosent på linje 200.

På linje 169 vil den mest merkbare forskjellen være at bussene går hvert 30. minutt i stedet for hvert 15. minutt i rushtiden. Noen avganger vil også bli tatt bort i helgene. På linje 200 blir det kuttet tre avganger i hver retning på hverdagene. Det vil være tre avganger til Oslo om morgenen og tre avganger mot Hønefoss på ettermiddagen.

Nye rutetabeller finner du på rutetabellsiden.

Linje 169

Avgangene som ikke lenger vil gå er:
Mandag – fredag
06.15, 06.45, 06.50, 07.15 og 07.45 Lierbyen til Oslo
15.05, 15.35 og 16.05 Oslo til Lierbyen

Lørdager
08.00 og 23.00 Lierbyen til Oslo
09.20 og 00.20 (natt til søndag) Oslo til Lierbyen

Linje 200

De avgangene som blir tatt bort er:
Mandag – fredag
06.47, 07.10 og 08.30 fra Hønefoss til Oslo
16.00 Oslo til Hønefoss

Lørdag
10.30 Hønefoss til Oslo
12.10 Oslo til Hønefoss