Skip to main content

Den 1. juli er det oppstart på ny kontrakt om busskjøring i Drammen og Lier. 85 nye elektriske busser blir satt i trafikk, samtidig som vi beholder 28 av de gamle elbussene. Dette betyr at alle 113 busser som kjører lokale busslinjer i Drammen og Lier vil kjøre elektrisk og er utslippsfrie. 

Det betyr igjen at 75 prosent av den lokale kollektivtransporten i hele Buskerud er utslippsfri. Brakars busstrafikk i Buskerudbyen er 100 prosent elektrisk. I løpet av de siste tre årene har Hallingdal, Hemsedal, midtfylket og Kongsberg fått elektriske busser, før Drammen og Lier nå endelig får dette på plass. Dieselbusser kjøres nå kun på Ringerike, samt noen steder i Hallingdal. På Ringerike starter ny kontrakt med nye busser opp sommeren 2025.

Politisk satsing på elektrisk buss 

– Transport er en av utslippsverstingene og denne teknologiendringen er helt nødvendig for å nå målet om nullutslipp i 2028 sier Christopher Amundsen Wand, leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud.

Vi er stolte, på vegne av Buskerud og Brakar, over å være en av de beste i landet på utslippsfri kollektivtrafikk, sier han.

Brakar, som er ansvarlig for utvikling og drift av kollektivtransporten på vegne av fylkeskommunen, har tildelt kontrakt til Vy Buss som leverer busser og kjører på oppdrag av Brakar. Kontrakten har varighet på 13 år.

– Sammen med politikerne i Buskerud har vi satset på elektrifisering av bussparken over tid og fornyet i takt med våre kontrakter, forteller Terje Sundfjord, adm.direktør i Brakar.  

– Vi har mer eller mindre kun gode erfaringer med de elbussene vi har i drift. Vi vet en del er skeptiske til elektrisk drift, særlig på vinterføre, men vi var en av de første i landet til å starte elektrifiseringen, og sammen med Vy har vi nå god erfaring på eldrift. Vi gleder oss til dette skiftet, sier han. 

Om nye busser i Drammen

  • 28 av dagens elektriske busser blir med videre – inkl. 2 leddbusser
  • 17 stk nye leddbusser  – 18 meter
  • 9 nye bybusser klasse I – 12 meter
  • 2 nye bybusser klasse II – 13 meter
  • 57 busser klasse II – 15 meter

Dette er inkludert reservebusser, og ca. 100 busser vil være i daglig drift. 

Alle nye busser er fra Yutong og har elektrisk drift. Bussene lader på depotene i Kobbervikdalen, Sylling og i Svelvik. De kan også lade på pantograf hvis behov. Rekkevidde varierer med busstype og værforhold, men er maks 300 kilometer.  

De gamle elbussene som er med inn i ny kontrakt er fra Volvo. Bussene er kjøpt inn av Vy Buss basert på internasjonale og nasjonale standarder samt spesifikasjoner fra Brakar. 

Brakar har redusert trafikk i sommermånedene og det settes derfor foreløpig inn 40 nye busser i tillegg til de gamle elektriske bussene. Resten av de nye bussene settes i trafikk over sommerferien når trafikken tar seg opp igjen. 

Leddbuss i Drammen

Vi kjører i dag leddbuss på linje 3 Kastanjesletta-Fjell. I sommer, fra 1. juli, vil det kun være to leddbusser i drift på linjen, samt at det også kjøres mindre busser. Linjen utgjør rundt 20 prosent av all trafikk i fylket, med nesten to millioner passasjerer per år. I sommermånedene er det imidlertid færre som reiser, og vi kan derfor kjøre med mindre busser i disse ukene. 

Fra august blir det igjen kun leddbuss på linje 3. Vi setter også i drift leddbusser på linje 51 Drammen-Mjøndalen i august. Totalt skal 8 leddbusser betjene linjen, noe som vil gi bedre kapasitet på denne viktige strekningen.   

Økt sikkerhet

Bussene er produsert i tråd med siste EU-standard for sikkerhet. De har blant annet forsterket kollisjonsvern for å øke sikkerheten til sjåførene. Dette har vært standard i Brakars kontrakter de siste anbudskonkurransene. Kamera erstatter i stor grad sidespeil på bussene, noe som vil gi færre skader på bussene og gjøre det tryggere for alle som ferdes nær bussene.

Sjåførene får også noe økt sikkerhet ved at det nå er installert en mer beskyttende glassvegg ved sjåførplass. Det er også egne barneseter intergrert i bussete i hver buss. I tillegg er det egne bilseter for barn i alle bussene.

Bussene er universelt utformet og alle busser har såkalt laventré og lavgulv, dvs innstigning på bakkenivå, noe som gir god tilgjengelighet for alle med rullestoler, barnevogn, rullator og lignende. Brakar planlegger en «åpen dag» for alle som har spesielle behov så de kan komme og se og bli kjent med bussene. 

Systemer og kundetjenester

Bussene leveres fra Vy med nytt sanntidssystem og salgssystem om bord. Oppdatering med nytt sanntidssystemet, dvs. det systemet som gir info i apper, nettsider osv om når bussen faktisk kommer, kan medføre at kundene vil oppleve noe avvik i perioder mens vi i samarbeid med Vy justerer og retter eventuelle feil. 

Alle busser har ladepunkt til mobil ved seteraden, og vi får mer digital informasjon om bord i bussene. Alle busser blir gule.