Skip to main content

Fra nyttår vil en del av linjene på Ringerike få justeringer. Dette gjøres for å få bedre flyt, og for at tilbudet skal tilpasses kjøring via nye Benterud skole. Linjene 211, 212 og 214 vil begynne å betjene bussholdeplassen ved skolen.

De linjene som kjører Osloveien vil betjene de samme holdeplassene som før. Endringene fra nyttår vil bestå mye i endret avgangstid, så dersom du benytter noen av linjene under er det lurt å sjekke ny avgangstid og tabell.

Følgende linjer har endrede avgangstider:
Linje 210 avgang 07.00 fra Hønefoss mot Vik senter endret til 06.55.
Linje 210 avgang 07.48 fra Vik sentrum mot Hønefoss endret til 07.50
Linje 211 avgang 06.30 fra Hønefoss til Vik snuplass endret til 06.25
Linje 212 avgang 07.20 fra Sundvollen mot Hønefoss endret til 07.15. Kjører via nytt stopp ved Benterud skole.
Linje 212 avgang 14.40 fra Hønefoss til Sundvollen endret til 14.30, via Benterud skole.

Linje 212 avgang 14.40 fra Haugsby skole blir på tirsdager forlenget til Sundvollen.
Linje 231 får en ny avgang kl 07.35 fra Almemoen til Ringerikshallen
Linje 241 avgang 14.00 fra Sokna til Hønefoss får ny avgangstid fra Sokna skole. Ny avgangstid er 14.05.

Følgende avganger går ut:
Linje 212 avgang 07.19
Linje 212 avgang 07.48

Det er også mindre endringer på linjene 213, 214 og 233.