Skip to main content

Den 9.juli vil det bli veiarbeider i Drammen sentrum som vil føre til endret kjøremønster for noen av våre linjer.

På grunn av arbeidene som skal utføres ved Tamburgata og Tordenskiolds gate, vil linje 4 Bera – Kniveåsen og linje 5 Vinnes – Tors vei ikke betjene holdeplass Skistadbygget, og linje 3 Kastanjesletta – Fjell ikke betjene Skistadbygget og Knoffs gate mellom 9.juli og 5.august.

Det vil også være arbeider i Tord Pedersens gate i perioden 9. til 30.juli. Linje 25 vil ikke betjene holdeplassene Tord Pedersens gate 67 og Tord Pedersens gate 83. Det vil bli etablert en midlertidig holdeplass i krysset Tord Pedersens gate/P. Østbyes gate.