Skip to main content

Brakar har tildelt ny kontrakt for busstjenester i Drammen og Lier til Vy Buss AS. Fra sommeren 2024 vil dermed kollektivtrafikken i hele Buskerudbyen være helelektrisk. 

Kontrakten for Drammen og Lier trer i kraft 1. juli 2024 og har varighet til 30. juni 2034, med mulighet for 3 x 1 års forlengelse. Oppdraget har en verdi på 288 millioner kroner per år.  

Helektrisk 

100 busser skal betjene linjene i Drammen og Lier, hvorav 17 er leddbusser. I den nye kontrakten for Lier og Drammen vil alle bussene være elektriske. I og med at Kongsberg blir utslippsfri fra og med neste sommer, betyr det at hele Buskerudbyen vil ha utslippsfri kollektivtrafikk i 2024. 

– Vårt mål er å belaste miljøet minst mulig, så vi ser veldig frem til oppstart av denne kontrakten. Med overgangen til helektrisk i Drammen og Lier, vil utslippene våre reduseres med om lag 5,7 tonn CO2-ekvivalenter, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar. 

– Buskerudbyen vil være blant de første byområdene i Norge som oppnår å bli utslippsfri. Brakar bidrar med dette til å oppfylle de politiske mål Viken fylkeskommune har satt om å bli utslippsfri i 2028, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.   

Et løft for hele Buskerudbyen

Når denne kontrakten trer i kraft vil ca.75% av det totale antall kilometer Brakar kjører i løpet av ett år, kjøres på elektrisitet. Denne andelen vil øke ytterligere når kontrakten for Ringerike fornyes sommeren 2025.  

Ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune er strålende fornøyd med at Buskerudbyen blir 100 prosent elektrisk. – Dette gir et løft for hele Buskerudbyen, og går også hånd i hånd med Drammen kommunes mål om å bli Norges grønneste kommune, sier Myrvold Berg. 

Nytt sykehus og ny linje 

I den nye kontrakten i Drammen og Lier skal det også legges til rette for flest mulig grønne reiser til sykehuset. Det blir stor satsing en ny linje mellom det nye sykehuset og Mjøndalen/Krokstadelva. Planen er at den nye linjen skal betjene sykehuset med elektriske leddbusser hvert 7,5 minutt.   

– Vi ser frem til å få på plass et høyfrekvent tilbud til det nye sykehuset, med 8 avganger i timen fra Nedre Eiker, via Åssiden og gjennom byen. Det vil styrke kollektivtilbudet i Drammen, sier Sundfjord. 

Tilgjengelighet for alle og økt sjåførsikkerhet. 

Alle bussene i den nye kontrakten vil være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som vil sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper. Brakar har stilt krav til økt kollisjonssikkerhet for nye busser i dette anbudet i tråd med det som foreslås forskriftsfestet.