Skip to main content

Fra 1.1. 2020 vil Brakar ta over Vestfold Kollektivtrafikks linje 91 som i dag kjører Sande – Drammen. Brakar vil kjøre strekningen Berger – Drammen, mens VKT vil fortsette å kjøre busstilbudet mellom Svelvik og Sande.

I tillegg skal Brakar kjøre linje 92 Mariås – Svelvik.

Linjene vil  i all hovedsak kjøres som i dag.

På hverdager vil første buss kjøre fra Svelvik klokken 06.01, siste buss fra Drammen kjører klokken 22.02.

På lørdager kjøres 13 avganger i hver retning, og på søndager eks i hver retning. Første buss fra Svelvik går henholdsvis klokken 09.01 og 11.01, mens siste buss fra Drammen kjører klokken 22.02 begge dager.

Linje 91 hadde i 2018 294 000 påstigninger i Svelvik og Drammen kommune. Brakar tenker at dette er en viktig skole- og pendlelinje og ønsker på sikt å styrke linjen med flere avganger. I første omgang økes kapasiteten for å ivareta skoleelever.

Videre er det planlagt at linje 91 vil fortsette til Drammen sykehus etter Bragernes torg, og utgå derfra på retur.