Skip to main content

Brakar og Ebusco er enige om at kollektivtrafikken må bli mer klimavennlig og at elbusser er et viktig steg i den retningen.

Brakar og Ebusco står begge for en grønnere fremtid, og har sterk tro på at elektrisk drevne transportmidler vil bidra til det.

I forbindelse med en diskusjon om levering av elbusser fra den nederlandske produsenten Ebusco til Brakar, er partene etter konstruktive samtaler i dag kommet til enighet.

Enigheten innebærer et fullt og endelig oppgjør på diskusjonen om Ebuscos levering av elbusser til Brakar.

Begge partene ser veldig gjerne en økt elbuss-satsning i Norge, og ønsker hverandre det beste for en grønnere fremtid.