Skip to main content

Brakar as har tildelt kontrakt om kjøp av elektriske busser til Volvo. Dette etter å ha sagt opp avtale om kjøp av elektriske busser fra det nederlandske selskapet Ebusco. Volvo skal i henhold til tilbudet levere seks elektriske busser i januar 2019.

Elbuss på linje 51 Drammen – Mjøndalen
De elektriske bussene blir satt i drift vinter 2019. Ladestasjonene er allerede på plass i Drammen og Mjøndalen. Bussene har en rekkevidde på ca 30 kilometer, og skal betjene linje 51 mellom Drammen og Mjøndalen. Bussene tar ca seks minutter å lade til maks batteristyrke.

-Først og fremst er vi nå glade for at vi har på plass ny leverandør av elektriske busser, sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord. –Det er uheldig for både våre kunder, Brakar og storsamfunnet i Drammensområdet at de elektriske bussene er blitt så forsinket. – Vi har handlet så raskt vi har hatt mulighet til i denne saken, i tråd med regler for offentlige anskaffelse som Brakar må følge, sier han.

Verdi på avtalen er 35,5 millioner kroner. Dette er innenfor rammen som er satt for anskaffelse av elektriske busser, og det vil ikke være behov for økte bevilgninger.

Fornybar energi fra Glitre
Bussene skal kjøre på lokalt levert, ren og fornybar energi med opphavsgaranti fra Glitre.

Terminering av tidligere avtale
Ebusco skulle levert Brakar elektriske busser høsten 2017. Brakar har terminert kontrakten fordi selskapet ikke kan levere busser innen kontraktens frist, og for øvrig til vilkår som oppfyller regelverket for offentlige anskaffelser. Brakar følger opp tidligere leverandør.

Artikkelfoto: Nils Maudal