Skip to main content

I sommer tilbyr vi en innovativ og bærekraftig ny tjeneste i Modum, Sigdal og Krødsherad. Sammen med SammeVei vil Brakar teste ut samkjøringsappen SammeVei, og vi inviterer både sjåfører og passasjerer til å laste ned app og bli med på å skape et nytt mobilitetstilbud i midtfylket. 

Gjennom sommeren reduserer vi antall avganger, og alle skolebusser slutter å gå. Mange i området får derfor et dårligere transporttilbud i sommermånedene. Ved hjelp av samkjøringstjenesten SammeVei kan pendlere og andre reisende i sommer selv legge til rette for et grønt og smart transportalternativ, og forsyne området med biler som er åpne for andre.

-Brakar ønsker å teste hvorvidt en slik samkjøringstjeneste kan bidra til økt mobilitet i områder med lav kollektivdekning, sier Terje Sundfjord, adm.direktør i Brakar. –Å kjøre sammen blir ofte trukket fram som en god løsning på transportutfordringene, sier han, og med nye digitale løsninger som «SammeVei» er det nå endelig mulig for sjåfør og passasjer å finne en «kjørematch»  på en enkel måte.

-Samkjøring kan i fremtiden bidra til mer fleksibel og kundetilpasset persontransport. I tillegg gir det bedre utnyttelse av ressursene i samfunnet totalt sett, sier Sundfjord videre.

-Samarbeidet med SammeVei er blant det første i sitt slag i Norge. Det er utrolig spennende at vi får prøve dette ut i Buskerud, sier han.

Hvordan fungerer SammeVei?

Du laster ned app og registrerer deg som sjåfør eller passasjer. Deretter finner du en tur i appen. Er du passasjer betaler du sjåfør på nivå med vanlig bussbillett. Dette gjøres opp automatisk i appen, så det vil ikke være nødvendig å diskutere pris. Sjåførene som laster ned appen og legger ut turer mottar betaling. De får i tillegg en liten belønning. Vi gir også premier i form av årsbillett på buss og bilvask o.l. for de passasjerer og sjåfører som gjennomfører flest turer i sommer.

Man må være 18 år for å opprette konto i appen, og prosjektet vil pågå i perioden fra 24. juni til 18. august.

Fremtidens kollektivtransport

-Vårt samarbeid skal fremme samkjøring som transportalternativ. Målet er at flest mulig reisende i området prøver samkjøring minst én gang. Vi tror samkjøring faktisk er den futuristiske versjonen av kollektivtransport, sier Rasmus Myklebust, medgrunnlegger og styreleder i SammeVei AS.

-Vi også er veldig glad for å samarbeide med en kollektivtaktør som Brakar, som ser potensialet i samkjøring og prøver å legge til rette for enda mer bærekraftig transport. –Å utnytte offentlige ressurser i samarbeid med privatbilistene er sentralt i denne piloten. Ved å dele sine turer bidrar bileiere som bor i disse pilotområdene til å etablere en grønnere transportmodell for befolkningen i en regionen som ikke har mange transportalternativer om sommeren, sier han.

Prosjektet er avhengig av felles engasjement og forpliktelse blant innbyggerne i området. Å sette seg inn i en bil med noen du ikke kjenner er nytt for mange i Norge.

-Allikevel, i Norge er vi gode på å finne pragmatiske og bærekraftige løsninger på mange områder, og med denne piloten kan vi teste ut dette også i kollektivtransporten, sier Myklebust.