Skip to main content

En ny dør åpner seg for alle med mobilbillett:

Brakar åpner bakdørene på bybussen!

I dag ruller Brakar ut den røde løperen for alle med mobilbillett. Har du gyldig mobilbillett kan du heretter gå om bord i de gule bybussene i Drammen via bakdørene.

Hele 20 prosent av bussenes kjøretid går med på holdeplass i Drammen sentrum. Det betyr at det tar alt for lang tid å få passasjerene om bord, og bussen blir forsinket. Dette ønsker Brakar å gjøre noe med. Vi åpner derfor dørene bak for alle som har gyldig mobilbillett. Rundt 30 prosent av billettkjøp foregår på mobil, og vi har dermed mange kunder som nå får en enklere reise med bussen.

Kan gå rett om bord
Kundene skal ikke validere eller lese av billetten om bord. Det er bare å stige om bord hvis du har gyldig billett. Husk å slippe alle av, før du går ombord selv.

Vi øker samtidig antall billettkontroller for å hindre snik. Gebyr for å bli tatt uten gyldig billett er 750 kroner dersom du kan gjøre opp for deg på stedet, og 900 kroner dersom du må få tilsendt faktura.

Brakar har installert sensorer for telling i dørene på bussen, og ivaretar dermed fortsatt reisestatistikk.

Å åpne dørene bak er et forsøksprosjekt. Dersom det er vellykket vil Brakar vurdere å utvide ordningen.