Skip to main content

Bekreftelse på søknad om refusjon

Vi bekrefter å ha mottatt din søknad om refusjon. Vi behandler saker fortløpende og vil svare deg så raskt vi kan.

Merk at dersom vi har informert om forsinkelsen på forhånd som du vet, eller burde vite om, gjelder garantien ikke. Refusjonen gjelder inntil gitte beløp – det betyr at du ikke vil få mer enn ditt faktiske utlegg.

Garantien gjelder ikke ved hendelser som streik eller lignende, naturkatastrofer, ekstraordinære værforhold (kraftig snøfall, flom, ras osv.), veiarbeid og uforutsette trafikale forhold, eller store arrangementer som berører kollektivtrafikken i stor grad.

Vi gjør oppmerksom på at du kan få saken behandlet av Transportklagenemnda. Saken må være nemnda i hende senest 4 uker etter svar fra Brakar. Informasjon om nemnda og klagebehandlingen finner du på nemndas nettsider.

Klager som skal behandles i nemnda må sendes inn senest ett år etter at klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til tjenesteyteren.