Skip to main content

Her finner du oversikten over rutetidene fra august!

Linje Forbedringer
3 Fjell – Kastanjesletta Tidl. start hverdager, tidl. start søndager
4 Bera – Kniveåsen Minimum halvtimesavganger hele uka
5 Tors vei – Vinnes Halvtimesavganger hele uka
25 Gulskogen – Bragernes torg Bedre kveldstilbud mandag-lørdag
51 Mjøndalen – Drammen Min. halvtimesavganger hele uka,
tidligere start søndager
71 Asker – Tranby – Lierbyen – Drammen Min. halvtimesavganger hele uka, tidl. start hverdager fra Asker, tidl. start søndager
81 Sætre – Røyken – Drammen Tidl. start lørdager
101 Hokksund – Mjøndalen – Drammen Halvtimesavganger på kvelden hverdager, timesrute lørdager og søndager
200 Hønefoss – Oslo Tre nye ekspressavganger i retning Oslo, og en i retning Hønefoss.
223 Haugsbygd – Hønefoss Alle avganger får samme trasé
228 Haldenjordet – Hvervenmoen Senere tur på kvelden lørdager

Her finner du rutetabellene som gjelder for høsten!

Skolebusser
Drammen/Nedre Eiker/Lier
Linje 35Linje 37Linje 56Linje 64Linje 65Linje 72Linje 79Linje 139

Røyken/Hurum
Linje 88Linje 89

Øvre Eiker/Modum/Sigdal/Krødsherad
Linje 103Linje 104Linje 106Linje 107Linje 108Linje 111Linje 113Linje 114Linje 120Linje 121Linje 122Linje 132Linje 133Linje 136Linje 137Linje 138Linje 139

Hallingdal
Linje 302Linje 303Linje 304Linje 305 – Linje 307 – Linje 310Linje 320 –  Linje 321 –  Linje 333 – Linje 336 – Linje 338 –  Linje 339 –  Linje 343 –  Linje 361Linje 362Linje 363

Kongsberg
Linje 415Linje 417 – Linje 431Linje 434 – Linje 436

Numedal
Linje 418Linje 419 – Linje 421Linje 422 – Linje 423Linje 424Linje 425Linje 426Linje 427Linje 428Linje 429 –  Linje 435

Ringerike
Linje 213Linje 214 – Linje 239 – Linje 243 – Linje 244 – Linje 253Linje 254

Lokalbuss
Drammen, Lier og Nedre Eiker

Linje 3Linje 4Linje 5Linje 15Linje 16Linje 21Linje 22Linje 24Linje 25 – Linje 51Linje 52Linje 53Linje 54Linje 55 –  Linje 57Linje 62Linje 63Linje 64 – Linje 66Linje 71 –  Linje 73 –  Linje 169

Hallingdal
Linje 301 – Linje 306Linje 330Linje 331 – Linje 334 – Linje 337Linje 343Linje 360

Hole og Ringerike
Linje 200Linje 210Linje 211Linje 212 –  – Linje 221Linje 222Linje 223Linje 224Linje 225Linje 228Linje 231Linje 232Linje 233 – Linje 241Linje 242 – Linje 251Linje 252

Kongsberg og Numedal
Linje 401Linje 403Linje 405Linje 407Linje 410Linje 412Linje 420 – Linje 430

Midtfylke
Linje 100Linje 101Linje 103 – Linje 105 – Linje 109Linje 110 – Linje 112 – Linje 115Linje 116Linje 117Linje 118Linje 119 – Linje 123 – Linje 135

Røyken og Hurum
Linje 81Linje 82Linje 83Linje 84Linje 85Linje 86