Skip to main content

Den 19.august begynner Brakar å kjøre høstruter. Flere områder vil få et forbedret helgtilbud, og flere avganger å velge mellom i rushtiden. Det er bymiljøene rundt Kongsberg og Hønefoss som får den største økningen. Dette er for å gjøre det mer attraktivt i helg og for pendlere i disse områdene, og få et mer helhetlig tilbud.

Særlig på Ringerike vil det bli betydelige forbedringer. Mange linjer i og rundt Hønefoss får vesentlig flere avganger. Det vil bli bedre korrespondanse mellom linje 222 og 200, særlig i retning fra Oslo til Hønefoss på ettermiddagen. Linje 222 får flere avganger og vil ha kvartersavganger, slik at ventetid for de som reiser fra/til Oslo blir kort. Vi øker også antall avganger på linje 228 med 8-9 avganger hver vei på hverdager.

Linje 100 mellom Vikersund og Drammen vil få flere avganger, blant annet i helgen og i rushtiden. Vi mer enn dobler tilbudet i helgen mellom Vikersund og Drammen. Dermed går den raskeste veien mellom Drammen og Hønefoss fra å være et rent pendlertilbud til å bli et attraktivt reisetilbud for mange, på forskjellige tidspunkter.

Linje Forbedringer
100 Drammen – Vikersund -Hønefoss Betydelig flere avganger i helg til Vikersund og Hønefoss, samt en ekstra avgang på kveld på hverdager.
200 Ekspress Hønefoss – Oslo Fem nye avganger mot Oslo på hverdager, seks nye avganger tur/retur på lørdager, og tre nye avganger tur/retur på søndager.
222 Hønefoss – Heradsbygda Åtte nye avganger tur/retur på lørdager
223 Klekken – Haug En ny avgang tur/retur på hverdager
228 Haldenjordet – Hvervenmoen 16 nye avganger på hverdager, samt en sen kveldsavgang på fredag for korrespondanse med linje 200.
401 Gamlegrendåsen N – Lindbojordet En ny avgang tur/retur på hverdager og en ny avgang tur/retur lørdager.
403 Skollenborg – Kongsberg Seks nye avganger tur/retur på lørdager.
430 Kongsberg – Svarstad 1 nye avgang tur/retur
73 Drammen – Reistad – Lierskogen En ny avgang tur/retur
169 Lierbyen – Oslo Fire nye avganger tur/retur

Røyken og Hurum
Linje 81Linje 82Linje 83Linje 84Linje 85Linje 86Linje 88Linje 89

Drammen, Lier og Nedre Eiker
Linje 3Linje 4Linje 5Linje 15Linje 16Linje 21Linje 22Linje 24Linje 25Linje 35Linje 37Linje 51Linje 52Linje 53Linje 54Linje 55Linje 56Linje 57Linje 62Linje 63Linje 64Linje 65Linje 66Linje 71Linje 72Linje 73Linje 79Linje 169

Midtfylke
Linje 100Linje 101Linje 103Linje 104Linje 105Linje 106Linje 107Linje 108Linje 109Linje 110Linje 111Linje 112Linje 113Linje 114Linje 115Linje 116Linje 117Linje 118Linje 119Linje 120Linje 121Linje 122Linje 123Linje 132Linje 133Linje 135Linje 136Linje 137Linje 138Linje 139

Kongsberg og Numedal
Linje 401Linje 403Linje 405Linje 407Linje 410Linje 412Linje 415Linje 417Linje 418Linje 419Linje 420Linje 421Linje 422Linje 423Linje 424Linje 425Linje 426Linje 427Linje 428Linje 429Linje 430Linje 431Linje 434Linje 435Linje 436Linje 450

Ringerike og Hole
Linje 200Linje 210Linje 211Linje 212Linje 213Linje 214Linje 221Linje 222Linje 223Linje 224Linje 225Linje 228Linje 231Linje 232Linje 233Linje 239Linje 241Linje 242Linje 243Linje 244Linje 251Linje 252Linje 253Linje 254

Hallingdal
Linje 301Linje 302Linje 303Linje 304Linje 305Linje 306Linje 307Linje 310Linje 320Linje 321Linje 330Linje 331Linje 333Linje 334Linje 336Linje 337Linje 338Linje 339Linje 343Linje 360Linje 361Linje 362Linje 363