Skip to main content

Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å avslutte ordningen med gratis kollektivtransport for asylsøkere og ukrainske flyktninger. Ordningen avsluttes 1. juli 2024.

Fra 1. juli må alle asylsøkere og flyktninger ha gyldig billett når de reiser med Brakar.

Les mer på nettsidene til fylkeskommunen.