Skip to main content

Koronapandemien har gitt store utslag i antall reisende med Brakar i 2020. Etter jevn vekst over flere år, endte fjoråret med en nedgang på 30 prosent. Totalt registrerte Brakar 8 832 030 reiser i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var på 12,6 millioner.

­­2020 startet godt, med god vekst i både januar og februar, før samfunnet stengte ned og anbefalingene om å ikke reise kollektivt kom i mars. Ser man isolert på perioden fra 12. mars til 31. desember, var nedgangen i antall reiser på 38 prosent.

For året under ett var det kun tre normale reisemåneder i 2020 sammenlignet med tidligere år. Disse var januar, februar og juli. I juli var det til og med en liten vekst i antall reiser, da flere var hjemme og reiste lokalt. Reduksjonen i antall reisende var aller størst i april, med et fall på hele 71,5 prosent.

Minst nedgang i Drammen

Innenfor Brakars rutenettverk var nedgangen minst i storkommunen Drammen. Antall reisende ble her redusert med 1,3 millioner, tilsvarende 19,7 prosent. Størst var fallet i Lier, som endte med en reduksjon på 39,9 prosent.

I byområdene har nedgangen vært noe mindre, og ligger på ca. 28 prosent i snitt. Drammen hadde også her minst nedgang, på 23,4 prosent. Størst nedgang blant byområdene hadde Kongsberg med 32,9 prosent.

Linje 3 fra Kastanjesletta til Fjell er fortsatt linja med desidert flest reisende. Den utgjør hele 21 prosent av alle Brakar-reiser. I 2020 ble det registrert 1,83 millioner reisende på denne linja, en nedgang på 21,2 prosent mot 2019. På bylinjene mellom Åssiden og Hedensrud/Åskollen var nedgangen rundt 20 prosent, mens linjene til Konnerud i snitt falt med over 30 prosent.

Stor nedgang på pendlerlinjer til Oslo

Pendlerlinjene ble særlig berørt av smitteverntiltakene. Linje 200 fra Hønefoss til Oslo fikk en nedgang i antall reisende på 40,7 prosent, mens linje 169 fra Lierbyen til Oslo ble redusert med 53,4 prosent.

Linje 100, som betjener pendlerkorridoren fra Hønefoss, Modum og Eiker mot Drammen, klarte seg noe bedre, med en nedgang på 25,8 prosent. Dette har trolig sammenheng med at flere av de som reiser inn og ut av Oslo har anledning til å ha hjemmekontor, samt at mange forbinder større smittefare med reise til Oslo og derfor i større grad har valgt å bli hjemme.

Om

råde/linje

2019

2020

Endring

Endring %

Drammen

6 619 496

5 316 184

-1 303 312

-19,7

Lier

1 707 239

1 026 340

-680 899

-39,9

Øvre Eiker/midtfylket

1 256 056

790 964

-465 092

-37,0

Kongsberg og Numedal

629 139

409 606

-219 533

-34,9

Hallingdal/Hemsedal

313 123

217 432

-95 691

-30,6

Ringerike/Hole

1 282 853

822 081

-460 772

-35,9

Bylinjer

       

Bylinjer Drammen*

5 306 538

4 066 699

-1 239 839

-23,4

Bylinjer Hønefoss

397 202

281 743

-115 459

-29,1

Bylinjer Kongsberg

294 293

197 444

-96 849

-32,9

Buskerudbyen

10 211 930

7 265 042

-2 946 888

-28,9

         

Pendlerlinjer

       

Linje 200 Hønefoss – Oslo

464 700

275 644

-189 056

-40,7

Linje 169 Asker – Oslo

213 463

99 397

-114 066

-53,4

Linje 100 Hønefoss – Drammen

224 474

166 499

-57 975

-25,8

*Her er nå også Svelvik med. Dette er grunnen til at bylinjene i Drammen isolert sett har større nedgang enn Drammen kommune. Svelviklinjene ble kjørt av Vestfold Kollektivtrafikk fram til 1.1.2020.