Skip to main content

Fra 1. februar 2020 setter Brakar ned prisen på enkeltbilletter for én sone i Buskerudbyen med hele 27 %. Voksen enkeltbillett vil koste 25 kroner og barn/honnør 13 kroner innenfor én sone i hele Buskerudbyområdet. Dette er, etter hva Brakar finner, laveste busspris på 10 år!

Dette gjør at innbyggerne i Lier, Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg vil få rekordlav busspris så lenge de reiser internt i sin sone.

Belønningsmidlene som er satt av til dette er en gulrot for at enda flere skal velge kollektivtrafikk i årene som kommer, og på den måten bidra til å nå nullvekstmålet og mer bærekraftig transport i Buskerudbyen, sier Terje Sundfjord, adm. direktør i Brakar. – Brakar synes det er utrolig spennende å få disse belønningsmidlene slik at vi nå får erfaring med denne typen tiltak.

I henhold til en teoretisk priselastisitet beregnet av Transportøkonomisk Institutt skal prisreduksjonen gi rundt 11 % vekst i antall kjøp av enkeltbillett. 

De fleste reiser innenfor en sone
Rundt 66 % av reisene i Buskerudbyen skjer innenfor én sone.

Brakar har foreslått å redusere enkeltbillettene kraftig i én sone fordi dette vil komme svært mange til gode.  Nesten 70 % av reisene i Buskerudbyen foregår innenfor en og samme sone, forteller Sundfjord.

Det er likevel ikke bare innbyggerne og de som kjøper enkeltbillett i Buskerudbyen som får glede av belønningsmidlene. Rundt tre millioner kroner vil gå til reduksjon av 30 dagers periodebillett med 60 kroner i alle soner i dagens Buskerud. 30 dagers periodebillett i én sone vil koste 770 kroner, mot 830 i dag.

Dette er i tillegg en Viken-harmonisering, sier Sundfjord. – Periodebillett for 30 dager vil nå koste det samme i Buskerud, Oslo og Akershus, og slik bidrar også belønningsmidlene til harmonisering i Viken. -Det er vi godt fornøyde med, sier han. 

Bevilgning over flere år
De 20 millionene vil inngå i årlige bevilgning fram til 2029. Prisreduksjonen i Buskerud er beregnet å koste 18, 3 millioner kroner, hvor nesten 15 millioner vil gå til reduksjon av enkeltbilletter. Inkludert i dette er det beregnet økt inntekt som følge av flere reiser.

Sammen med samordning av billettkategorier i Viken som også kommer 1. februar utgjør dette en solid styrking av busstilbudet i Buskerud i 2020.

I 2020 kommer også nye billettkategorier. Les mer om det her.