Skip to main content

I sommer vil det bli gjort noen endringer i kjøringen til Brakar, for å få flere reiser på årsbasis. Noen sommeravganger med svært få reisende vil da bli tatt bort i noen uker, for å styrke tilbudet på tider av året der det er nødvendig.

Oversikten over endringene ser du i tabellen under.

Linje Kontraktsområde Endring
22 Svingen – Konnerud – Drammen Lier, Drammen, Nedre Eiker Redusert tilbud i 8 uker.
24 Eikerdelet – Konnerud – Drammen Lier, Drammen, Nedre Eiker Redusert tilbud i 8 uker.
55 Hovjordet – Drammen Lier, Drammen, Nedre Eiker Kjøres ikke i 8 uker.
62 Lierbyen – Sørsdal – Sylling Lier, Drammen, Nedre Eiker En avgang endres til bestilling i 8 uker.
81 Sætre – Drammen Røyken, Hurum Redusert tilbud i 5 uker på deler av strekningen.
82 Katrineåsen – Røyken stasjon Røyken, Hurum Kjøres ikke i 8 uker.
83 Hyggen – Røyken Røyken, Hurum Kjøres ikke i 8 uker.
84 Røyken – Slemmestad Røyken, Hurum Redusert tilbud i 8 uker.
86 Verket – Åsheim – Sætre Røyken, Hurum Kjøres ikke i 8 uker.
104 Vikersund – Åmot Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
105 Åmot – Eggedal Midtfylket, Kongsberg, Numedal Redusert tilbud, endres til bestillingslinje i 8 uker.
109 Lokalruter Drolsum Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
110 Vikersund – Noresund Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
112 Bråtabakken – Stalsberg Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
115 Hokksund – Kongsberg Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
210 Hønefoss – Sollihøgda Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
211 Hønefoss – Røyse – Vik Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
212 Hønefoss – Åsa – Sundvollen Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
221 Hønefoss – Haug – Jevnaker Hole og Ringerike Redusert tilbud i 8 uker.
224 Hønefoss – Lisletta – Haug Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
225 Hønefoss – Viul Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
232 Hønefoss – Hallingby Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.
233 Hønefoss – Elsrud Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.
241 Hønefoss – Noresund Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.
242 Hønefoss – Øst-Veme Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
330 Flå – Gol – Geilo Nedre og Øvre Hallingdal Nytt tilbud. Kjøres
331 Hagafoss – Myrland Øvre Hallingdal Endres til bestillingslinje i 8 uker.
334 Geilo – Haugastøl Øvre Hallingdal Kjøres ikke i 8 uker.
336 Ål – Bergsjø Øvre Hallingdal Endres til bestillingslinje i 8 uker.
337 Ål – Torpo Øvre Hallingdal Kjøres ikke i 8 uker.
339 Ål – Myking/Holo Øvre Hallingdal Kjøres ikke i 8 uker.
405 Frydenbergåsen – Skisenteret Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 5 uker.
410 Kongsberg – Sagvoldbrua Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
412 Kongsberg – Krekling Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
421 Kongsberg – Prestfoss Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.

 

Linjene 105 og 110 kjøres som bestillingstilbud i denne perioden.