This is how we roll

Gruppebilde

Aleksander, Amira, Hannah, Isabella, Marianne og Michael har alle opplevd stygge blikk, hån og skjellsord på bussen fordi de skiller seg ut. De er stolte av hvem de er, men opplevelsene gjør likevel vondt. Nå står de frem for at du skal tenke deg om. Og for å forhindre at andre blir hetset på bussen. Hør de sterke historiene deres.

«Jeg står fram på vegne av andre som opplever rasisme og mobbing.»
Amira, student
«Jeg får ofte ubehagelige blikk, ekle tilrop og grove seksuelle forslag.»
–Aleksander, dragartist
«Jeg har blitt kalt feita og tjukka.»
Hannah, skoleelev
«Jeg blir mobbet fordi jeg bruker høreapparat. Derfor har jeg skaffet nye. Knall røde.»
Marianne, hundetrener
«Jeg blir sett på som en kriminell, men prøver å forstå hvorfor folk tenker som de gjør.»
Michael, hiphop-danser
«Vi er alle annerledes, bare på forskjellige måter.»
Isabella, Eiker Vekst
Gruppebilde
«Bussen kan virke som et banalt og uviktig sted i kampen mot rasisme, men det er gjerne her, på et sted hvor mennesker ikke kjenner hverandre, at fordommene får utløp. Rasismen skal bekjempes overalt!»
– Tonje Brenna, tidligere fylkesrådsleder i Viken
«Vi ønsker at folk skal varsle oss dersom de ser eller opplever noen form for rasisme, diskriminering eller trakassering om bord i bussene våre.»
– Terje Sundfjord, adm. dir. i Brakar